Drobečková navigace

Úvod > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Obec Srch

Základní účel zřízení - školní, předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a mateřská škola Srch
  Pohránovská 31
  533 52 Srch

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a mateřská škola Srch
  Pohránovská 31
  533 52 Srch

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 463 035 505

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.skolasrch.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a mateřská škola Srch
  Pohránovská 31
  533 52 Srch

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  zsmssrch@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  vvfvfct

5. Případné platby lze poukázat

č. účtu školy: 78-9147520247/0100
č. účtu školní jídelny: 107-3154650237/0100

6. IČO

70985898

7. DIČ

CZ70985898 Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Dokumenty

 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zsmssrch@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): vvfvfct

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a mateřská škola Srch, Pohránovská 31, 533 52 Srch

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou ZŠ a MŠ Srch poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.